Misiunea școlii

Școala noastră reprezintă un important centru educațional, științific și cultural la nivel local, regional și național, fiind un furnizor permanent de resurse educaționale moderne. Suntem conștienți că numai printr-o continuă optimizare a ofertei noastre educaționale vom fi în măsură să răspundem adecvat la cerințele mediului cultural, social și economic în care ne desfășurăm activitatea.

Promovăm un mediu educațional de calitate, bazat pe competiție, prietenos în același timp, în care elevii vin cu drag pentru că se simt apreciați, ajutați, încurajați și protejați.

Școala noastră este locul unde fiecare elev poate învăța să lucreze atât individual, cât și în echipă în scopul dezvoltării capacităților sale intelectuale, morale și civice la un nivel care să-i permită reușita într-o societate concurențială. În acest scop noi promovăm o învățare centrată pe elev, optimizând actul educațional prin utilizarea unor metode interactive de predare-învățare-evaluare, respectiv aplicarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea de competențe.