CALENDARUL SUSȚINERII TESTULUI DE APTITUDINI Limba Engleză- Clasa a IV-a 2017

 • Sustinerea probelor de cunoștinte pentru clasa a V-a cu predare intensivă Limba engleză va avea loc  în data de           20 iunie 2017 :
  • Proba Scrisă ora 9.00-10.00, la sediul Liceului Teoretic ” Horia Hulubei” Măgurele, Corp A (Strada Fizicienilor nr 42)
  • Proba Orală începând cu ora 10.30, conform planificării ce urmează a fi afișată după terminarea înscrierilor, la sediul Liceului Teoretic ” Horia Hulubei”, Măgurele, Corp A (Strada Fizicienilor nr 42)

 

 • Dosarul de înscriere pentru susținerea probelor se va depune la  secretariatul Liceului Teoretic ” Horia Hulubei”, Măgurele, în perioada  22 mai -15 iunie 2017 și conține:

 

 • Cerere de înscriere- existentă la Secretariatul școlii
 • Copie certificat naștere elev/elevă
 • Copie CI/BI părinți

 

Director,

Prof. Ștefan Alina

 

CALENDARUL

Examenului de desfășurare a testării  cunoștintelor de limba engleză  în vederea  înscrierii  în anul școlar 2017-2018  în clasa a V-a, clasa  cu  predare  intensiv  Limba engleză

 

 

 

 • 22 mai- 15 iunie 2017– depunerea cererilor de înscriere și a dosarului elevului la secretariatul școlii
 • 20 Iunie 2017, ora 9.00 -10.00 – Proba scrisă- Limba engleză
 • 20 Iunie 2017, începând cu ora 10.30- Proba orală, conform programului afișat la avizier
 • 22 iunie 2017 – Afișarea rezultatelor
 • 22 iunie 2017 – Între orele 10.00- 16.00, la secretariatul școlii – Contestații
 • 23 iunie 2017– Rezolvarea contestațiilor
 • 23 iunie 2017, ora 16.00 – Afișarea rezultatelor după contestații

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *