Istorie

Roaită Carmencita – profesor titular, gradul didactic I

Băjenaru Nicoleta – profesor titular, gradul didactic I

Petrișor Mirel – profesor suplinitor, definitivat