Matematică

Apostol Mihai – profesor titular, gradul didactic I

Crețu Laurențiu – profesor titular, gradul didactic I

Dincă Florian- profesor titular, gradul didactic I

Dumitrescu Gabriela – profesor titular, gradul didactic I

Jarcău Mariana- profesor titular, gradul didactic I

Lixandru Carmen – profesor titular, gradul didactic II