Științe socio-umane

Bănulescu Ioana – profesor titular, gradul didactic II

Bănulescu George – profesor suplinitor, definitivat

Tudor Felicia – profesor titular, gradul didactic I

Anghel Niculae – profesor titular, gradul didactic II

David Bianca – profesor titular, gradul didactic I