ANUNȚ!

Având în vedere prevederile Procedurii M.E. 28958/31.05.2022 privind vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului național de bacalaureat 2022, vă aducem la cunoştinţă că, în acest sens, cererile se vor depune fizic la secretariatul liceului (str. Fizicienilor nr. 42) sau on-line la adresa lthoriahulubei@yahoo.com, de către candidați/părinţi/reprezentanţi legali în perioada 4-5 iulie 2022, între orele 10.00-14.00.

Lucrările vor fi vizualizate la sediul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, Calea 13 Septembrie, nr. 209, sector 5, București, în perioada 12-13 iulie 2022, în intervalul orar 11.00- 13.00.