Anunt concurs posturi vacante

LICEUL TEORETIC HORIA HULUBEI cu sediul în Oras Magurele strada Fizicienilor nr. 42 județul Ilfov organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, aprobat prin H.G. nr. 286/2011,
modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.
Denumirea posturilor:

analist programator – post vacant contractual, pe perioada nedeterminata
administrator patrimoniu – post contractual vacant, pe perioada nedeterminata


Condiţii specifice de participare la concurs:

Nivelul studiilor:

 • analist programator- studii superioare , absolvirea cu diploma a unei institutii de invatamant superior de profil;
 • administrator patrimoniu – studii superioare , indeplinirea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare pt functia de inginer/subinginer, economist- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor – 3 ani
  Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
 • proba scrisă în data de 28.10. 2022, ora 10.00, la sediul instituției;
 • proba practică în data de 28.10.2022, ora 14.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 28.10.2022 , ora 16.00, la sediul instituției.
  Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de
  concurs este de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul instituției.
  Date contact: secretariat, telefon 021 457 44 26