FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI ȘCOLAR 2023 – 2024

DRAGI ELEVI, STIMAȚI PĂRINȚI,

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI ȘCOLAR 2023 – 2024 VA AVEA LOC LUNI, 11.09.2023, LA ORA 900, ÎN PIAȚA CENTRALĂ A ORAȘULUI MĂGURELE

  • Ciclul primar va învăța cu întregul efectiv de elevi de la clasă în corpul A, în 2 schimburi, astfel:
  • dimineața: clasa pregătitoare A,B,C,D,E,F,G,H, clasa I A,B,C,D,E,F, clasa a II-a A,B,C,D,E,F,G, clasa a III-a B,C,D,E,F, clasa a IV-a A,C;
  • după-amiază: clasa a III-a A, clasa a IV-a B,D,E
  • Ciclul gimnazial va învăța în două schimburi astfel:
  • în corpul A dimineața: a VII-a C,D,E,G
  • în corpul A după-amiază: clasele a V-a A,B,C,D,E,F, a VI-a A,B,C,D,E,F;
  • în corpul B dimineața: a VII-a A,B,F,  a VIII-a A,B,C,D,E,F;
  • Ciclul liceal va învăța într-un schimb, în corpul B al unității de învățământ al Liceului

Teoretic ”Horia Hulubei”, Măgurele

Fiecare clasă va avea spațiul ei destinat.

VĂ URĂM SUCCES ÎN NOUL AN ȘCOLAR!