Horia Hulubei  (15 noiembrie 1896, Iași – d. 22 noiembrie 1972, București) a fost un fizician român, membru titular al Academiei Române.
   Studiile superioare, pe care le începuse în 1915, la terminarea liceului, sunt întrerupte de intrarea în război a României. El luptă pe front ca infanterist în România, luând parte la glorioasa bătălie de la Mărășești și apoi ca aviator în Franța, în cadrul unui grup de tineri recrutat de șeful misiunii militare franceze în România, generalul Berthelot, fiind rănit și decorat.

După terminarea Primului Război Mondial își reia studiile, iar la terminarea lor se dedică învățământului, devenind pe rând, preparator, apoi asistent la catedra de chimie fizică a Universității din Iași. Din dorința de a fi în contact cu cei mai reprezentativi savanți ai vremii, desfășoară o activitate de cercetare și în Laboratorul de Chimie Fizică de la Sorbona, Paris, laborator condus în acea perioadă de renumitul savant Jean Perrin — lucrând aici, cu întreruperi, în perioada anilor 1927— 1938.
Pentru meritele sale cu totul remarcabile, Horia Hulubei a primit numeroase distincții științifice atât din țară cât și din străinătate, fiind, în același timp, membru a numeroase academii și societăți științifice de prestigiu, naționale și internaționale; a fost ales în 1937 membru corespondent al Academiei Române, iar în 1955 membru titular al Academiei R.P.R.
Odată cu ziua de naștere a marelui academician, Horia Hulubei (15 noiembrie), instituția care îi poartă numele sărbătorește în fiecare an, Ziua Liceului.
Tot ce s-a construit în orașul nostru în domeniul fizicii și cercetării se datorează acestui mare savant, care pentru meritele sale cu totul remarcabile,a primit numeroase distincții ,științifice atât din țară, cât și din străinătate, fiind în același timp, membru a numeroase academii și societăți științifice de prestigiu, naționale și internaționale.