DOSARELE DE BURSA SE DEPUN IN PERIOADA 02.11.2020 – 13.11.2020 IN INTERVALUL ORAR 12:00-16:00 LA SECRETARIATUL UNITATII, CORP A, STR. FIZICIENILOR NR.42.

Perioada depunerii dosarelor de bursă este 02.11.2020- 13.11.2020 in intervalul orar 12.00- 16.00 la secretariat.
Întocmirea dosarelor sa fie corectă, conform documentelor solicitate in cerere.
Nu se primesc dosare incomplete!